Chi bộ 1, trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2022 (06/03/2020)

 

         Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Chiều ngày 03/3/2020 Chi bộ I trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022.

         Đến dự Đại hội có đồng chí Vũ Đình Vinh - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Tấn Trực - Bí thư chi bộ 2; đồng chí Lương Văn Dũng - Bí thư chi bộ 3, đồng chí Trần Khánh Thơ - Phó Bí thư chi bộ 4; đồng chí Trần Thị Bích Hoanh - Ủy viên ban chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính; các đồng chí là đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ 1.

        Tổng số Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 1 tại thời điểm Đại hội là 14 Đảng viên: đảng viên nữ 08 đồng chí, đảng viên nam 06 đồng chí (01 đảng viên là người dân tộc thiểu số);

       Đảng viên thuộc phòng Tài chính hành chính sự nghiệp 06 đồng chính, đảng viên thuộc văn phòng Sở 07 đồng chí, 01 lãnh đạo Sở tham gia sinh hoạt tại Chi bộ.

       Tổng số cán bộ, công chức và người lao động thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ là 24 (trong đó nữ 14, nam 10, dân tộc thiểu số 01). Hầu hết đảng viên, công chức và người lao động của Chi bộ có trình độ chuyên môn Đại học; 06 đảng viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị và 01 đảng viên đang học Trung cấp lý luận chính trị. So với đầu nhiệm kỳ số lượng đảng viên của chi bộ không thay đổi (nghỉ hưu 01 đồng chí, kết nạp mới 01 đồng chí).

        Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Bí thư chi bộ 1 thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ (2017-2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2020-2022). Báo cáo đã đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ (2017-2020):

        Thuận lợi:

        Chi bộ 1 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Sở, đặc biệt trong nhiệm kỳ có 02 đồng chí đảng ủy viên và đồng chí Phó Giám đốc Sở trực tiếp sinh hoạt tại Chi bộ nên việc quán triệt các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, công chức và người lao động được kịp thời. Ngoài ra, còn có sự phối hợp chặt chẽ của các Chi bộ, các Phòng, và các Đoàn thể của cơ quan. Chi ủy Chi bộ phân bổ ở 2 phòng nên thuận tiện trong việc nắm bắt tình hình cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Chi bộ.

        Đảng viên, công chức và người lao động thuộc Chi bộ được thử thách, rèn luyện trưởng thành trong công tác, học tập và thực tiễn cuộc sống, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn đoàn kết, có trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra.

       Khó khăn:

      Đảng viên, công chức và người lao động của Chi bộ được phân bổ ở 02 phòng có đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ khác nhau, nên cũng có một số khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao cũng như việc nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức và người lao động trong Chi bộ.

Chi ủy Chi bộ là kiêm nhiệm, còn bị chi phối nhiều trong việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, do vậy thời gian dành cho công tác đảng đôi lúc còn hạn chế.

Toàn cảnh đại hội

       Tại Đại hội, phần lớn các đại biểu thống nhất với nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ (2017-2020) và tham gia ý kiến để thực hiện những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ (2020-2022).

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Đình Vinh - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở đồng tình với nội dung, phương hướng công tác của Chi bộ 1 nêu trong báo cáo chính trị trình đại hội; mặc dù có nhiều biến động trong công tác nhân sự của cơ quan nhưng các đồng chí trong Chi ủy và đảng viên chi bộ 1 đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, cũng còn hạn chế cần khắc phục, ban chấp hành Chi bộ 1 cần góp ý, tham mưu, tư vấn đưa vào Nghị quyết những hoạt động thiết thực để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Vũ Đình Vinh đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ 1 phải nêu cao tinh thần đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, để cùng nhau xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời khẳng định Đảng ủy, Ban giám đốc sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Chi bộ I có thể phát huy năng lực và tính chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu chỉ đạo công tác bầu cử, đồng chí Vũ Đình Vinh đề nghị đại hội lựa chọn những đảng viên ưu tú nhất tham gia vào Ban chấp hành chi bộ 1; công tác bầu cử phải thực hiện đúng hướng dẫn của Ban tổ chức tỉnh ủy và đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ.

       Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi bộ 1, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Y Bơng Niê - Bí thư Chi bộ 1; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Phó Bí thư; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Xuân - Ủy viên.

      Tiếp tục được bầu Bí thư chi bộ 1, đồng chí Y Bơng Niê thay mặt Chi ủy chi bộ 1 gửi lời cảm ơn đại hội, xin hứa cùng thể đảng viên,quần chúng trong Chi bộ đoàn kết, nêu cao truyền thống cách mạng, ra sức thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, cụ thể trong từng cương vị công tác, biến Nghị quyết Đại hội thành kết quả cụ thể trong thực tiễn hoạt động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn