Công văn số 2247/STC-HCSN về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (05/10/2018)

     Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018 để thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, các Hội đặc thù được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí chỉ đạo các bộ phận liên quan tổng hợp báo cáo nhu cầu về nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng, theo phụ lục 2a, 2c, 2đ, 2g và 4b đính kèm.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn