Giao ban công tác quý IV/2020 khối huyện, thị xã, thành phố. (14/10/2020)

Để đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2020, Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban công tác quý IV năm 2020 khối huyện, thị xã, thành phố.

1. Thành phần mời họp:

- Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng thuộc Sở Tài chính;

- Trưởng phòng và Kế toán ngân sách phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

2. Thời gian họp: 1 buổi, bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 16/10/2020 (Thứ sáu).

3. Địa điểm họp: Tại phòng họp số 1, Sở Tài chính - Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị các đơn vị sắp xếp công việc, bố trí thời gian về dự hội nghị đúng thành phần, đúng giờ và chuẩn bị tham gia ý kiến để hội nghị đạt kết quả tốt.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn