Giao ban công tác Tài chính - ngân sách khối tỉnh quý IV/2020. (14/10/2020)

Để đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách quý III/2020 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2020, Sở Tài chính tổ chức hội nghị bàn về nội dung giao ban công tác tài chính-ngân sách quý IV năm 2020.

1. Thành phần mời họp:

- Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng thuộc Sở Tài chính;

- Giám đốc và Trưởng các phòng: Kế toán, Kiểm soát chi Kho bạc nhà nước Đắk Lắk;

- Cục trưởng và Trưởng phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk;

- Cục trưởng và Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;

- Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia khu vực Nam Tây Nguyên.

2. Thời gian họp:

1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 16/10/2020 (Thứ sáu).

3. Địa điểm họp: Tại phòng họp số 1, Sở Tài chính - Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị các đơn vị sắp xếp công việc, bố trí thời gian về dự hội nghị đông đủ, đúng giờ để hội nghị đạt kết quả tốt. 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn