Thông báo đấu giá tài sản trụ sở Chi cục thuế huyện Cư Kuin (cũ) tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (23/10/2020)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk; địa chỉ: 28 Y Bih Aleo, P Tân lợi, TP Muôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

2. Người có tài snả đấu giá: Sơ Tài chính Đắk Lắk; địa chỉ 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP Muôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

3. Tài sản đấu giá:

- Trụ sở Chi cục thuế huyện Cư Kuin tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Vị trí thửa đất: thửa đất số 9034, tờ bản đồ địa chính số 32

- Diện tích đất: 322,3m

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà làm việc. Diện tích xây dựng: 266,6m2; Chất lượng còn lại: 40%

+ Mái che: Mái che khung thép hình, cột thép tròn 50mm, lợp tôn thiếc. Diện tích: 56,63m2; Chất lượng còn lại: 40%

Chi tiết file đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn