Thông báo Chuyển địa điểm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (26/06/2020)

Thực hiện Công văn số 3886/UBND-KSTTHC ngày 07/5/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/7/2020 việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính sẽ chuyển về tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk, địa chi: số 09 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận tại Sở Tài chính trước ngày 01/7/2020 các đơn vị, tổ chức và công dân liên hệ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài chính, địa chỉ: số 32A Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị, tổ chức, công dân được biết để liên hệ công tác./.

File đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn