Thông báo chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS (21/02/2020)

Để đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống TABMIS khi có sự cố, dự phòng rủi ro và bảo trì môi trường sản xuất hàng năm. Bộ Tài chính thông báo kế hoạch chuyển đổi TABMIS từ môi trường sản xuất sang môi trường dự phòng

1. Thời gian thực hiện chuyển đổi:

1.1. Chuyển từ môi trwòng sản xuất sang môi trường dự phòng:

- Từ 18h00 Thứ Sáu ngày 21/2/2020 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

- Thực hiện chuyển đổi môi trường vào sáng Thứ Bảy ngày 22/2/2020.

1.2. Vận hành hệ thống TABMIS trên môi trường dự phòng:

- Từ 07h00 Thứ Hai ngày 24/2/2020 đến 18h00 Thứ Sáu ngày 28/2/2020.

1.3. Chuyển từ môi trường dự phòng về môi trường sản xuất:

- Từ 18h00 thứ Sáu ngày 28/2/2020 ngắt truy cập của người sử dụng vào hệ thống TABMIS.

- Thực hiện chuyển đổi môi trường vào sáng thứ Bảy ngày 29/2/2020.

- Từ 07h00 Thứ Hai ngày 02/3/2020, hệ thống TABMIS vận hành trên Môi trường sản xuất như thường lệ.

2. Để đảm bảo công tác chuyển đổi đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Vào các ngày trước khi chuyển đổi (Thứ Sáu ngày 21/2/2020 và 28/2/2020):

- Đối với hệ thống TABMIS (TABMIS2018): Việc nhập liệu của các đơn vị cần được thực hiện trọn vẹn, hoàn thiện, phê duyệt xong dứt điểm trước 16h30, đảm bảo không còn sự thay đổi nào về dữ liệu phát sinh sau 17h00.

- Đối với hệ thống quản lý thu ngân sách nhà nước (TCS), thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng: Các giao dịch vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên số liệu kết xuất vào TABMIS sau 18h sẽ được giao diện vào TABMIS sau khi hệ thống được ngắt chuyển sang môi trường dự phòng.

2.2. Vào các ngày sau chuyển đổi:

- Các đơn vị lưu ý thực hiện vận hành và khai thác báo cáo trên hệ thống TABMIS cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Bộ Tài chính tại Công văn số 17940/BTC-KBNN ngày 25/12/2013 về việc hướng dẫn khai thác báo cáo trên TABMIS, quy định của KBNN tại Công văn số 106/KBNN-TABMIS ngày 17/01/2014 về việc hướng dẫn kết sổ thủ công và kết sổ tự động trên hệ thống TABMIS, không nên chạy các báo cáo tùy chỉnh có dải tham số quá dài. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính và KBNN sẽ có thông báo hướng dẫn cho Kế toán trưởng, người sử dụng chính tại các đơn vị bộ, ngành, KBNN và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.

Trường hợp cần gấp số liệu phục vụ báo cáo chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị cơ quan Tài chính khai thác số liệu trên hệ thống Kho dữ liệu NSNN, các đơn vị KBNN khai thác số liệu trên Kho dữ liệu.

File đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn