Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Dray H'ling (14/05/2020)

Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Dray H’ling thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Hội đồng giải thể, Tổ quản lý thanh lý tài sản Công ty TNHH MTV Dray H’ling; địa chỉ: Buôn Buôr, Xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá:

Một số tài sản là máy móc thiết bị và xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty TNHH MTV Dray H’ling khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, tổng giá khởi điểm 149.920.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng). Chi tiết cụ thể như sau:

                                                         

STT

Tên tài sản

Số lượng (cái)

Giá khởi điểm (đồng)

1

Máy Photo

1

1.650.000

2

Máy thủy phân và cân tiểu ly

1

2.574.000

3

Hệ thống chế biến ướt

1

121.340.000

4

Công trình điện nhà máy chế biến

1

7.856.000

5

Xe Ô tô

1

16.500.000

 

Tổng Cộng

 

149.920.000

3. Tiêu chí lựa chọn:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: Có trụ sở chính tại Đắk Lắk; có hội trường đấu giá;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Xây dựng dự thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và quy chế của cuộc đấu giá;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Thư giới thiệu năng lực;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công   bố;

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2020 (Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, hồ sơ gửi bưu điện được tính theo dấu bưu điện, trường hợp gửi trực tiếp thì nhận trong giờ làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Dray H’ling; địa chỉ số 32A Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, Chứng minh nhân dân, không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn).

Chi tiết liên hệ: Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Dray H’ling (Phòng Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Đắk Lắk, điện thoại 0262.3853122).

File đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn