Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (căn nhà số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk (cũ) tại địa chỉ số 262 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trụ sở làm việc Sở Xây dựng tại địa chỉ số 15, đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) (15/10/2020)

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

2.1 Căn nhà số 35, đường Hai Bà Trưng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

* Quyền sử dụng đất

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 41, tờ bản đồ địa chính số 12, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Diện tích: 121,4 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài

* Tài sản gắn liền với đất

- Nhà cấp III, 04 tầng

- Diện tích sàn xây dựng 449,8 m2

- Chất lượng còn lại: 45%

Tổng giá khởi điểm 10.738.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu đồng).

2.2 Trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk (cũ) tại địa chỉ số 262 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

a) Quyền sử dụng đất

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 234, tờ bản đồ địa chính số 68, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Diện tích: 2.943,90 m2 2

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

b) Tài sản gắn liền với đất

- Nhà làm việc: Nhà cấp IV; Diện tích sàn xây dựng 106 m2 ; Chất lượng còn lại: 40%.

- Nhà kho: Nhà cấp IV; Diện tích sàn xây dựng 248,0 m2 ; Chất lượng còn lại: 40%.

- Nhà bảo vệ: Nhà cấp IV; Diện tích xây dựng: 56,0 m2 ; Chất lượng còn lại: 40%.

- Cổng và tường rào: Chiều dài 64,91 m; Chất lượng còn lại 40%.

Tổng giá khởi điểm 67.001.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, không trăm lẻ một triệu đồng)

2.3. Trụ sở làm việc Sở Xây dựng tại địa chỉ số 15, đường Hùng Vương, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

a) Quyền sử dụng đất

- Vị trí thửa đất: Thửa đất số 12, tờ bản đồ địa chính số 14, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Diện tích: 3.497,6 m2 - Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

b) Tài sản gắn liền với đất

- Nhà làm việc 01: Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích sàn xây dựng 646,6 m2 ; Chất lượng còn lại: 55%.

- Nhà làm việc 02: Phần diện tích nền, trần tole lạnh: Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích sàn xây dựng 138,1 m2 ; Chất lượng còn lại 50%. Phần diện tích nền láng xi măng, không trần: Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích sàn xây dựng 80,0 m2 ; Chất lượng còn lại 50%.

- Nhà làm việc 03: Nhà cấp IV, 01 tầng; Diện tích sàn xây dựng: 84,00 m2 ; Chất lượng còn lại: 50%.

- Kho lưu trữ + Garage: Diện tích sàn xây dựng 218,00 m2 ; Chất lượng còn lại 45%.

- Nhà vệ sinh 01: Diện tích sàn xây dựng 21,5 m2 ; Chất lượng còn lại 50%.

- Nhà vệ sinh 02: Diện tích sàn xây dựng 20,3 m2 ; Chất lượng còn lại 50%.

- Nhà bảo vệ: Diện tích sàn xây dựng 22,3 m2 ; Chất lượng còn lại 55%.

- Nhà để xe: Diện tích sàn xây dựng 59,2 m2 ; Chất lượng còn lại 45%.

- Mái che phía sau: Diện tích sàn xây dựng 114,1 m2 ; Chất lượng còn lại 45%.

- Cổng và tường rào song sắt: Chiều dài 109,2 m; Chất lượng còn lại 40%.

- Tường rào xây kín: Chiều dài 83,15 m; Chất lượng còn lại 40%.

- Sân: Diện tích sàn xây dựng 1.280 m2 ; Chất lượng còn lại: 40%.

Tổng giá khởi điểm 60.174.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu đồng). 

Chi tiết file đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn