Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cơ sở nhà, đất Nhà văn hóa thôn Ngã Ba, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk (28/10/2020)
 1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Cơ sở nhà, đất Nhà văn hóa thôn Ngã Ba, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
 • Quyền sử dụng đất: Vị trí thửa đất: Thửa đất số 47, tờ bản đồ địa chính số 65, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk; Diện tích: 375,1 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài
 • Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV; Diện tích xây dựng: 100 m2; Chất lượng còn lại: 25%.

Tổng giá khởi điểm 4.495.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

 • Trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 (một) tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó;
 • Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xem xét để quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
 • 4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 04/11/2020. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk không tiếp nhận bất cứ hồ sơ của tổ chức tham gia tổ chức đấu giá tài (Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc).
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 • Lưu ý:
 • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân và đề nghị Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đóng dấu văn bản đến tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá tài sản.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sẽ thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn; không thông báo đối với các tổ chức không được lựa chọn và không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn.

File văn bản đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn