Thông báo lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo Thông báo số 1769/TB-STC, ngày 16/7/2019 của Sở Tài chính Đắk lắk (16/07/2019)

   Sở Tài chính Đắk Lắk thông báo lựa chọn tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với các nội dung như sau:

   1. Đơn vị yêu cầu thẩm định giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

   Địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

   2. Thông tin cơ bản về tài sản thẩm định giá

   Đất và tài sản gắn liền với đất tại số 161 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột thuộc Sở Công thương), bao gồm:  chi tiết file đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn