Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25/12/2019)

Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Nội dung cụ thể tại tệp đính kèm

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn