Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ) tại địa chỉ số 02 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột (21/08/2020)

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị do không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại và tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Tổ hợp khách sạn 05 sao, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại.

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là cơ sở nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ) tại địa chỉ số 02 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sở Tài chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá: Cơ sở nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ) tại địa chỉ số 02 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, với tổng giá khởi điểm (làm tròn): 533.477.000.000 đồng. Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất 460.858.419.330 đồng.

- Giá trị tài sản gắn liền với đất 72.618.331.415 đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn:

a) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

b) Các tiêu chí khác như sau:

- Nhóm tiêu chí chung:

Số TT

Tiêu chí chung

Yêu cầu

Tiêu chí Đánh giá (đạt/không đạt)

1

Hồ sơ pháp lý

Có quyết định thành lập và Giấy đăng ký

hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp

Đạt/không đạt

 
 

 

 

2

 

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu từ 3 (ba) đấu giá viên trở lên thường xuyên hoạt động điều hành đấu giá tại Đắk Lắk; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế tính từ ngày được cấp thẻ đấu giá viên.

 

 

Đạt/không đạt

 

3

Thời gian hoạt động

Có thời gian hoạt động đấu giá liên tục tối

thiểu từ 05 năm trở lên (tính từ ngày có quyết định thành lập Tổ chức đấu giá)

 

Đạt/không đạt

 

4

 

Cơ sở vật chất

Có trụ sở chính tại tỉnh Đắk Lắk; có hội

trường đấu giá đáp ứng từ 50 chỗ ngồi trở lên

 

Đạt/không đạt

5

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

Thư giới thiệu năng lực

Đạt/không đạt

 

6

Phương án đấu

giá khả thi, hiệu quả

Xây dựng dự thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá

 

Đạt/không đạt

 

 

7

 

Thực hiện hợp đồng đấu giá tài sản từ năm 2018 đến 7/2020

Đã thực hiện đấu giá thành 05 hợp đồng

đấu giá tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, có tổng giá trị tối thiểu từ  trên 50 tỷ đồng (trong đó phải có ít nhất  01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 20 tỷ đồng)

 

 

Đạt/không đạt

- Sau khi các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đạt các tiêu chí từ 01 đến 07 nêu trên, Sở Tài chính sẽ mời các tổ chức đấu giá lên thương thảo tiêu chí thù lao dịch vụ.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 28/8/2020 (Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân, không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn).

Chi tiết liên hệ: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (Phòng Quản lý Giá và Công sản, điện thoại 0262.3851053, gặp bà Phạm Nữ Thu Thủy). /.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn