Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột (19/02/2019)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh phê duyệt phương án giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột.

Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột; địa chỉ số 32A Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá:

Tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, nguyên vật liệu, thành phẩm vi sinh và bán thành phẩm của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, tổng giá khởi điểm 728.911.907 đồng (Bảy trăm hai mươi tám triệu, chín trăm mười một ngàn, chín trăm lẻ bảy đồng). Chi tiết cụ thể Theo file đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn