Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất (01/03/2019)

     Dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 09/12/2016.

     Ngày 05/10/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2774/QĐ-UBND về việc giao 163.039,3 m² đất cho Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên (gồm: đất ở tại đô thị 58.990,1 m²; đất cây xanh 16.003,5 m²; đất giao thông 68.448,8 m²; đất công viên văn hóa du lịch sinh thái 19.596,9 m²) và cho Công ty thuê 30.780,2 m² đất (gồm: đất thương mại, dịch vụ 19.294,6 m²; đất cơ sở giáo dục, đào tạo 11.485,6 m²) tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện dự án đầu tư Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1).

     Căn cứ quy định của pháp luật về đất đai, địa phương đã mời đơn vị tư vấn xác định giá đất thực hiện xác định giá đất làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên. Nhưng cho đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa đồng thuận với địa phương về giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

     Sở Tài chính Đắk Lắk thông báo và kính mời các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá đất (xác định giá đất lần thứ 2) với các nội dung chi tiết theo file đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn