Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về lập và hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính- NSNN 03 năm 2018-2020 (18/09/2017)
Biểu mẫu quy định kèm theo Thông tư số 71/2017/TT-BTC  ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn