Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung (14/05/2021)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đã lan ra nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Một số địa phương đã phải tiến hành phong tỏa khu dân cư nhất định, thành lập các khu cách ly tập trung với số lượng người phải cách ly rất lớn (lên đến hàng nghìn người); cá biệt ở một số nơi, thành viên tổ chức phụ trách bầu cử tiếp xúc gần với người được xác định mắc Covid-19 dẫn đến phải thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Trong quá trình tổ chức bầu cử, mặc dù thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm từ khu cách ly tập trung ra bên ngoài cộng đồng, nhất là trong quá trình phát phiếu, nhận phiếu bầu và chuyển hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu chung để thực hiện kiếm phiếu theo quy định.

Đoàn viên thanh niên tích cực tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch COVID-19

Do đó, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ cơ sở cách ly tập trung ra bên ngoài cộng đồng. Để tạo điều kiện tối đa cho các địa phương trong công tác tổ chức bầu cử. Ngày 11/5/202, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Công văn số 225 về việc hướng dẫn  phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo chính quyền các cấp và các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện các nội dung sau:  

Một là: Căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương và quy mô, số lượng cử tri tại cơ sở cách ly tập trung, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung xem xét, quyết định ghép danh sách cử tri ở cơ sở cách ly tập trung vào khu vực bỏ phiếu thích hợp, bảo đảm sự thuận tiện và phù hợp với năng lực của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn; thực hiện rà soát, bổ sung thêm thành viên Tổ bầu cử, bảọ đảm đủ số lượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong đó chú ý bổ sung thành viên là những người đang làm nhiệm vụ trong cơ sở cách ly tập trung, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu cử, tham gia vào Tổ bầu cử và tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên mới được bổ sung theo đúng quy định.

Đài Truyền thanh cấp xã công cụ tuyên truyền bầu cử hiệu quả tại cơ sở

Hai là: Tổ bầu cử, thành viên Tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ tổ chức để cử tri trong khu cách ly tập trung thực hiện việc bỏ phiếu có trách nhiệm chuấn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu “Đã bỏ phiếu” và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác cho công tác tổ chức bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung.

Ba là: Đối với những nơi không thể chuyển ngay hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên Tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung được phép thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định tại Điều 73 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (bao gồm cả việc thống kê, lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu bầu có trong hòm phiếu phụ) và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử bằng cách thức phù hợp. Thành viên Tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về kết quả kiểm phiếu. Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly... cần thiết theo quy định, thành viên Tổ bầu cử chuyển hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử đã được niêm phong cùng biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử về Tổ bầu cử.

Bốn là: Trường hợp cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải thực hiện phong tỏa có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cao, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa cân nhắc, có thể quyết định thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa sau khi báo cáo và được sự phê chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trên cơ sở đó, quyết định thành lập Tồ bầu cử để chủ động phụ trách công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Cử tri vùng sâu, vùng xa tranh thủ kiểm tra danh sách cử tri và tiểu hiểu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên thông qua danh sách được Tổ bầu cử niêm yết

Năm là: Trường hợp các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương có thành viên là người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc Covid-19 (Fl, F2) dẫn đến phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thì tùy tình hình, điều kiện thực tế và nhân sự cụ thể, các địa phương chủ động rà soát, bổ sung, thay thế thành viên tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử để vừa bảo đảm đủ số lượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; khẩn trương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử mới được bổ sung, nhất là thành viên các Tổ bầu cử; có cơ chế, phương án sẵn sàng huy động, trưng tập thêm các nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật về bầu cử tham gia giúp việc, hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử./.

(Theo: http://baucu.daklak.gov.vn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn