Mẫu biểu báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội từ năm 2020 và các năm trước. (19/02/2021)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1409/UBND-KT ngày 18/02/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách tiền lương năm 2020;

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm trước; Sở Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan tổng hợp, báo cáo nhu cầu và kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo các nội dung:

- Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP: quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng học kì II năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021;

- Chính sách đối với học sinh dân tộc nội trú: quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng của từng trường;

- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

- Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp: quyết định phê duyệt danh sách học sinh được hưởng học kì II năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021 của từng trường;

- Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP: xác nhận tổng hợp của Bảo hiểm xã hội tại địa phương;

- Đối với các chính sách các năm trước chưa báo cáo phải giải trình lý do cụ thể. Các cơ quan, đơn vị phải tự chịu trách nhiệm tính chính xác số liệu báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 08/3/2021 để tổng hợp, xử lý.

Biểu mẫu

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn