Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn cứ nhà thuộc sở hữu Nhà nước, Trụ sở làm việc của UBMTTQ Việt Nam và Rạp chiếu phim Kim Đồng (16/10/2019)

 

Ngày 14/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước, Trụ sở làm việc của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Rạp chiếu phim Kim Đồng.

Theo đó, Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản gắn liền với đất:

 - Căn nhà số 82 đường Y Jút, phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, với tổng giá khởi điểm 13.404.000.000 đồng.

- Căn nhà số 32-34-36 đường Y Jút, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, với tổng giá khởi điểm 35.209.000.000 đồng.

- Trụ sở làm việc UBMTTQVN tỉnh, số 02 đường Quang Trung, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, với tổng giá khởi điểm 56.305.000.000 đồng.

- Rạp chiếu phim Kim Đồng, số 04 đường Quang Trung, TP. Buôn Ma Thuột, với tổng giá khởi điểm 39.357.000.000 đồng.

- Căn nhà số 67 đường Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, với tổng giá khởi điểm 23.392.000.000 đồng.

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có). Trong trường hợp, giá khởi điểm không còn phù hợp với giá phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường, Sở Tài chính kịp thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Tài chính tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất các căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước; Trụ sở làm việc của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Rạp chiếu phim Kim Đồng đảm bảo phù hợp với giá trị thực tế trên thị trường, đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan; đồng thời, chịu trách nhiệm về các hồ sơ pháp lý. Giá khởi điểm tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Nội dung chi tiết đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn