Sở Tài chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động (23/09/2019)

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính trên toàn tỉnh, những năm qua Sở Tài chính luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành.

Theo đó, việc khởi đầu là trang bị phương tiện song song với đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong từng hoạt động. Từ tháng 11-2016, Sở được UBND tỉnh giao thực hiện Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính tỉnh Đắk Lắk. Dự án tập trung xây dựng hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin hiện đại phục vụ kết nối thông suốt đến hệ thống toàn ngành Tài chính tỉnh; triển khai đồng bộ, thống nhất hệ thống phần mềm của Bộ Tài chính đến Sở, Phòng Tài chính – Kế hoạch; triển khai cổng thông tin Sở Tài chính tích hợp dịch vụ công trực tuyến; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin ngành Tài chính… Nhờ đó, hạ tầng mạng và cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho ngành tài chính địa phương đồng bộ với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, phục vụ tốt cho Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh (Đoàn kiểm tra 1798) kiểm tra tại Phòng Tin học, Sở Tài chính.

Ngoài ra, Sở còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành như triển khai phần mềm quản lý tài sản nhà nước (qlts.mof.gov.vn; qlts.vn) trong quản lý giá - công sản. Theo đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp, xã, phường có thể thực hiện các nghiệp vụ mua sắm tập trung, đề nghị trang cấp, ghi tăng, thay đổi thông tin, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn, điều chuyển, ghi giảm, kiểm kê, bảo dưỡng tài sản… trên hệ thống. Còn các đơn vị chủ quản liên quan có thể tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, toàn địa phương, tra cứu tài sản của đơn vị trực thuộc trực tuyến qua Internet. Không chỉ vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giá – công sản còn hỗ trợ Sở Tài chính theo dõi, quản lý tài sản tại các cơ quan, đơn vị để có căn cứ tham mưu UBND tỉnh, Bộ Tài chính trong công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Song hành với đó, Sở còn xây dựng và ứng dụng phần mềm đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) phục vụ công tác đấu giá QSDĐ của hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt (Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 21-9-2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt để đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư Km4 - Km5 và khu dân cư khối 6 phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột). Phần mềm đoạt giải Nhất phần thi sản phẩm, ý tưởng sáng tạo Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải các hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2017; đoạt giải khuyến khích Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IV, năm 2017.

Tính đến ngày 17-9-2019, cổng thông tin Sở Tài chính tích hợp dịch vụ công trực tuyến đã có hơn 1,1 triệu lượt truy cập.

Năm 2018, Sở Tài chính xây dựng Phần mềm quản lý nghỉ phép, bước đầu mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác đăng ký, theo dõi tình hình nghỉ phép của công chức và người lao động tại đơn vị. Phần mềm đoạt giải Nhất phần thi sản phẩm, ý tưởng sáng tạo Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018; giải  Ba Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2018.

Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Sở Tài chính.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngân sách, Sở Tài chính đã phối hợp triển khai hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính; Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); chương trình quản lý ngân sách phiên bản 8.0 bảo đảm cơ bản các yêu cầu trong hỗ trợ công tác lập báo cáo điều hành cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, giúp nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, giảm thiểu tiêu cực, tăng tính lành mạnh về tài chính. Bộ phận kế toán ngân sách xã được thực hiện theo phần mềm kế toán ngân sách xã KTXA 6.5 đã giúp cơ quan tài chính cấp xã, phường, thị trấn trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính ngân sách theo chế độ quy định...

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, Sở đã duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện mở rộng phạm vi, chuyển đổi quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Trong năm 2018, Sở tiến hành đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2008; qua đó các phòng chuyên môn thuộc Sở đã thực hiện tốt các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy trình đã ban hành. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn.

http://baodaklak.vn/

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn