Tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (21/05/2021)

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 633/CĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 19/5/2021 UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 4296/UBND-TH về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –2026.

Theo nội dung văn bản, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bàu cử ở địa phương, kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương về công tác bầu cử. Tiến hành rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, có phương án, kịch bản chi tiết cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh; đặc biệt lưu ý địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, phức tạp về tôn giáo có phương án cụ thể để phòng, chống thiên tai, mưa lũ, cháy nổ trong ngày bầu cử; nắm chắc tình hình ở cơ sở để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh.

            Đối với các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công./. 

(Theo: http://baucu.daklak.gov.vn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn