Thông tư hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vỗn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (05/07/2021)

 

Ngày 28/6/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vỗn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Ảnh minh họa

Theo đó Thông tư quy định về biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ kèm khoản vay trên cơ sở kế hoạch vốn nước ngoài được phân bổ hành năm.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị  báo cáo tình hình thực hiện giải ngân vốn nước ngoài phải trên cơ sở kế hoạch vốn nước ngoài được phân bổ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn; phải đảm bảo đầy đủ nội dung, chính xác, trung thực, đúng thời hạn quy định. Nội dung báo cáo cần thuyết minh rõ các tồn tại, khó khăn, vướng mắt, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện giao kế hoạch, giải ngân vốn nước người; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến công tác quản lý, giải ngân vốn nước ngoài; đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Danh mục dự án, số vốn bố trí bao gồm vốn cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, cho từng ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án, của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và địa phương đảm bảo đúng theo các quyết định giao kế hoạch vốn của cấp có thẩm quyền.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo, đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Nội dung văn bản kèm theo

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn