Vận động bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, bình đẳng, thẳng thắn, cởi mở đúng pháp luật (17/05/2021)

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, ngay từ đầu năm 2021 đến nay các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, HĐND, UBND, UBBC tỉnh và Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam, công tác chuẩn bị cho ngày đều đã được triển khai thực hiện bảo đảm đúng theo quy định của Luật bầu cử đại biểu QH và đại biể HĐND năm 2015. Trong cuộc bầu cử lần này Đắk Lắk có 1.794 Tổ bầu cử, 1802 điểm bỏ phiếu. Số ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh là 15 người, số ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X là 125 người, số ứng cử viên HĐND cấp huyện là 849 người; ứng cử viên HĐND cấp xã là 7.731 người.

 

Từ ngày 05/5 đến ngày 14/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức cho các ứng cử viên dự tiếp xúc cử tri, với mục đích tạo điều kiện cho người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo dự kiến chương trình hành động của mỗi ứng cử viên nhằm thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đồng thời qua tiếp xúc để cử tri hiểu biết thêm về người ứng cử, để đề xuất nguyện vọng, tâm tư của cử tri với người ứng cử và cân nhắc, lựa chọn bầu những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được tiến hành công khai, dân chủ, bình đẳng, tạo không khí trao đổi cởi mở giữa người ứng cử và cử tri; không có tình trạng: lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Theo UBBC tỉnh việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử đảm bảo đúng pháp luật và sự phối hợp chặt chẽ giữa UBBC với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết thêm: từ 10/5 đến ngày 14/5 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 30 cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk, tại 03 đơn vị bầu cử (bình quân 01 ứng cử viên tiếp xúc 10 cuộc theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương). Do trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, vì vậy sau khi thống nhất cùng Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tại 03 đơn vị bầu cử để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Qua quá trình tổ chức các hội nghị được tiến hành chu đáo, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch và đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự và đảm bảo y tế phòng, chống dịch Covid-19. Các Hội nghị tiếp xúc cử tri được diễn ra với tinh thần dân chủ, bình đẳng, thẳng thắn, cởi mở./.

(Theo: http://baucu.daklak.gov.vn)

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn