Hỏi đáp chế độ chính sách theo nghị định 76.2019
Người gửi: Đặng Văn Tiến  -  15/10/2021
Hỏi về chính sách theo Nghị định 116/2016/cp
Người gửi: Hồ Sỹ Cát  -  03/10/2021
Về trợ cấp lần đầu
Người gửi: Lê hoàng tạo  -  26/08/2021
Hỏi về trợ cấp lần đầu
Người gửi: Lê hoàng tạo  -  24/08/2021
chế độ phụ cấp khu vực
Người gửi: Nguyễn Quốc Cường  -  06/08/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn