Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về chính sách trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Câu hỏi:

Lời đầu tiên tôi xin chúc ban biên tập và quý cơ quan sức khỏe. Tôi xin hỏi: Hiện nay, tôi là viên chức được tuyển dụng vào đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc xã Cư Mta, huyện Mđrăk từ 1/7/2020. Theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì xã Cư Mta, huyện M'đrăk thuộc vùng đặc biệt khó khăn (vùng III). Vậy, tôi là viên chức đang công tác tại vùng ĐBKK.

Vậy tôi có được hưởng chính sách trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 không? Nếu không, xin giải thích cụ thể lý do tôi không thuộc đối tượng áp dụng.

Kính mong Sở Tài chính Đăk Lăk có phản hồi giải đáp giúp tôi để tránh mất quyền lợi người lao động, Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Người gửi: Thùy Dương Thư điện tử: ltduong.tnu@gmail.com
Địa chỉ: TT M'đrăk Số điện thoại: 0969685469
Lĩnh vực: Chế độ chính sách Ngày gửi: 15/12/2020
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời:
Ngày trả lời: 12/01/2021
Trả lời:

Ngày 08/10/2019, Chính Phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Điểm b Khoản 2 Điều 1 quy định vùng đặc biệt khó khăn: Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Khoản 1 Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

Điều 6 quy định về trợ cấp lần đầu : cán bộ, công chức, viên chức khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, nếu bạn là viên chức được tuyển dụng  vào đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc xã Cư Mta, huyện M’Đrắk (theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng chính phủ thuộc vùng III- vùng đặc biệt khó khăn) từ ngày 01/7/2020 thì thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Lượt xem: 1952

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn