Thứ tự Dự thảo lấy ý kiến
1

Dự thảo Nghị quyết về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022

2

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2022

Lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến về ngân sách nhà nước Lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến về ngân sách nhà nước
Đóng góp ý kiến

Mã xác nhận
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn