Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi Tiết Văn Bản

Số ký hiệu 1207/STC-HCSN
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Người Ký Nguyễn Tấn Thành (Phó Giám đốc)
Cơ quan ban hành Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
Trích yếu Thông báo thời gian xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi NSNN năm 2019
Nội dung văn bản Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định biểu mẫu và thời hạn gửi kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hàng năm; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp tỉnh Đắk Lắk; Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính, quy định: “a) Đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp: Cơ quan tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.”. Vì vậy, đề nghị các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, để Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm. Riêng đối với các đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng dự toán, Sở Tài chính sẽ thực hiện xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán năm. Để kịp thời tổng hợp quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 đúng thời gian quy định; Sở Tài chính thông báo thời gian xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp (Chi tiết như Phụ lục kèm theo).
Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Cấp địa phương
Lĩnh vực Tài chính
Tệp đính kèm

PDF cannot be displayed.

PDF cannot be displayed.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn