Hội nghị giao ban công tác Đảng quý 1 năm 2022 Cụm số 1 (13/04/2022)

Chiều ngày 12/4/2022, Tại Sở Tài chính tỉnh Đắk lắk, Cụm số 1 (38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối cá cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng quý I năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Công Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Hoàng – Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Bùi Văn Yên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Cụm trưởng Cụm số 1 cùng các đồng chí đại diện của 38 tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Bùi Văn Yên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Cụm trưởng Cụm số 1 phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong bối cảnh kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban thường vụ Đảng ủy khối; cấp ủy các TCCS đảng trong Cụm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/01/2022 của Đảng ủy khối về nhiệm vụ công tác năm 2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đảng bộ, chi bộ của mỗi TCCS đảng. Trong quá trình lãnh đạo, triển khai, cấp ủy các TCCS đảng trong Cụm thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp và làm tốt công tác xây dựng đảng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tấn Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả hoạt động công tác quý I năm 2022

Quý I năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong việc thực hiện “mục tiêu kép” với các giải pháp thiết thực, nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân. Công tác xây dựng đảng quý I năm 2022 của các TCCS đảng trong cụm đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các TCCS đảng trong doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp để triển khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và đảm bảo đời sống, chế độ cho người lao động theo quy định. Công tác giữ gìn an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bảo đảm; hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai kịp thời. Công tác kiện toàn tổ chức đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ được triển khai thường xuyên, đảm bảo quy định; công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp đảng viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên, kết luận tiêu chuẩn chính trị được quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng được triển khai thực hiện theo quy định của điều lệ đảng, đảm bảo đúng kế hoạch. Hoạt động của các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, định hướng của cấp trên và sự chỉ đạo của Đảng ủy khối đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể của các TCCS đảng trong Cụm vẫn còn những tồn tại hạn chế: Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội, phần nào cũng tác động đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các TCCS đảng, đặc biệt là các doanh nghiệp; Việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công tác quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời; việc đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; một số ít đảng viên trẻ có mức độ phấn đấu rèn luyện chưa cao; hình thức tổ chức sinh hoạt chưa được đổi mới, còn tập trung nhiều thời gian vào công tác chuyên môn.

Đồng chí: Trương Công Thái – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Công Thái ghi nhận các kết quả đạt được trong quý I năm 2022 của các đơn vị Cụm số 1, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt kết quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí Trương Công Thái đề nghị  cấp ủy các TCCS Đảng trong Cụm tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022:

Cấp ủy các TCCS Đảng trong Cụm tham gia, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra; Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2022 theo Nghị quyết của Tỉnh, của Đảng ủy khối và Nghị quyết của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tham gia tích cực có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới,…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đồng chí Bí thư, Phó bí thư cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Cụm cùng nhau thảo luận những vấn đề liên quan đến hoạt động của cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình, đưa ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động và các tổ chức đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Cụm.

Kết thúc Hội nghị, Cụm đã bầu ra Cụm trưởng, Cụm phó tiếp tục theo dõi, tổng hợp công tác xây dựng Đảng của Cụm số 1 trong thời gian tới.

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn