Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị khóa sổ ngân sách năm 2020 (04/01/2021)

Ngày 31/12/2020, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị khóa sổ ngân sách năm 2020. Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức Sở Tài chính.

Đ/C Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Thay mặt ngành Tài chính, đồng chí Bùi Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 và một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách NSNN năm 2021. Thu cân đối ngân sách đến ngày 31/12/2020 là: 8.400,1 tỷ đồng, đạt 132,6% dự toán Trung ương và đạt 99,1% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu thuế, phí: 4.985 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán Trung ương và đạt 96,4% dự toán HĐND tỉnh giao; thu biện pháp tài chính: 2.751,1 tỷ đồng, đạt 254,7% dự toán Trung ương và đạt 90,9% dự toán HĐND tỉnh giao; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 168 tỷ đồng, đạt 129% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao; thu thuế XNK: 496 tỷ đồng, đạt 320% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Chi ngân sách địa phương đến ngày 31/12/2020 là 17.417 tỷ đồng, đạt 107% dự toán Trung ương giao và đạt 94,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó, chi đầu tư phát triển: 4.765 tỷ đồng đạt 166% so với dự toán Trung ương giao  và đạt 97% dự toán HĐND tỉnh giao ; chi thường xuyên: 12.088 tỷ đồng, đạt 95% dự toán TW giao và đạt 94% dự toán HĐND tỉnh giao; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,4 tỷ đồng đạt 100% dự toán TW và dự toán HĐND tỉnh giao; Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: 563 tỷ đồng, đạt 82,8% dự toán TW và HĐND tỉnh giao.

Đ/C Bùi Văn Yên Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Tổng thu cân đối NSNN năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk vượt 32,6% tự toán Trung ương và đạt 99,1 dự toán HĐND tỉnh giao, số thu ngân sách vượt so với dự toán Trung ương giao nhờ tăng thu tiền sử dụng đất. Đối với số thu số thu thuế phí chỉ đạt chỉ đạt 100,3% dự toán Trung ương giao và đạt 96,4% dự toán HĐND tỉnh giao do các nguyên nhân sau: một số chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhìn chung, trong bối cảnh bị ảnh hưởng tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng, kết quả thu thuế phí tuy chưa đạt dự toán HĐND tỉnh giao, nhưng so với mặt bằng chung của cả nước vẫn đạt kết quả tương đối khá. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và đặc biệt là ngành thuế đã tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện các biện pháp thu NSNN, thường xuyên theo dõi và kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu.   

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của ngành tài chính trong công tác điều hành thu, chi năm 2020. Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 dự báo diễn biến phức tạp, do đó việc thu, chi NSNN tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Vì thế, ngành tài chính cần tăng cường các biện pháp đôn đốc thu thuế, chống thất thu NSNN trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường quản lý chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn