Thông báo đấu giá lô xe ô tô các loại, xử lý tài sản sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ (11/05/2021)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: 32A Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá:  Lô xe ô tô các loại, xử lý tài sản sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ do Sở Tài chính chủ trì quản lý xử lý.

4. Tổng giá khởi điểm: 3.971.000.000 đồng (ba tỷ. chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Người tham gia đấu giá tài sản có thể tự tìm hiểu hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 24/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại số 161 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giấ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 25/5/2021 tại trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

- Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt cọc trước theo quy định.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/5/2021 tại Hội trường của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian nộp, nhận phiếu trả giá: Kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/5/2021.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thông tin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464

- Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bảng kê chi tiết danh sách lô xe ô tô đấu giá kèm theo

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn