Thông báo đấu giá tài sản tại: bản tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 161 đường Nguyễn Chí thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (19/03/2022)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: 32 A Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Bán  tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 161 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để thực hiện dự án Khu phức hợp nhà ở thông minh kết hợp trung tâm thương mại.

4. Tổng giá khởi điểm: 407.646.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng), chưa  bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí  theo quy định của pháp luật (nếu có). Giá trị tài sản gắn liền với đất trong giá trúng đấu giá là giá trị tài sản gắn liền với đất trong tổng giá khởi điểm đấu giá tài sản; giá trị quyền sử dụng đất bằng giá trúng đấu giá  trừ (-) giá trị tài sản gắn liền với đất trong tổng giá khởi điểm đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian: Người tham gia đấu giá tài sản có thể tự tìm hiểu hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 04/4/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2022 (trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại thửa đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giấ tài sản (trong giờ hành chính); Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, các quy định pháp luật liên quan. Các điều kiện quy định tại phương án đấu giá tài sản ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với cơ sở nhà, đất tại số 161 đường  Nguyến chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Tiền hồ sơ: 4.000.000 đồng/hồ sơ

Tiền đặt trước: 81.529.000.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu đồng).

7. Thười gian, địa diểm tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 00 phút ngay 15/4/2022 tại Hội trường của Trung tam Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu rực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức: trả giá lên.

9. Những thông tin khác: Trung tâm Dịch vụ đấu gái tài sản không tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đình chỉ, tạm dừng việc việc tổ chức đấu giá.

Nội dung chi tiết tại đây

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn