Thông báo giao diện màn hình TABMIS 2017 và TABMIS 2018 (04/01/2018)

                   Kính gửi: các đơn vị tham gia vận hành hệ thống TABMIS.

         

Hiện nay, các đơn vị đang vận hành đồng thời hai hệ thống TABMIS, TABMIS 2017 theo mục lục ngân sách cũ phát sinh từ 2017 trở về trước, TABMIS 2018 theo mục lục ngân sách mới phát sinh từ 2018 trở đi.

Để hạn chế tối đa việc sử dụng nhầm lẫn giữa hai hệ thống TABMIS 2017 với TABMIS 2018, Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính hướng dẫn nhấn mạnh thêm với các đơn vị trong quá trình sử dụng hệ thống TABMIS như sau:

- Đăng nhập chương trình cần đúng đường dẫn, cụ thể:

+ Đường dẫn của TABMIS2018 là: https://ungdung.tabmis.btc

+ Đường dẫn của TABMIS2017 là: https://app.tabmis.btc

- Quá trình sử dụng không nên mở đồng thời hai hệ thống TABMIS 2017 và TABMIS 2018 cùng một lúc trên màn hình máy tính của cán bộ sử dụng.

- Hệ thống TABMIS2017 và TABMIS208 được phân biệt bởi màu màn hình giao diện, cụ thể

+ Đối với hệ thống TABMIS 2018được giữ nguyên màu màn hình giao diện như TABMIS 2017 để cán bộ sử dụng vẫn quen với giao diện hiện tại, không phải làm quen với màu khác, màn hình minh họa sau:

+ Đối với hệ thống TABMIS 2017 được chuyển về màu màn hình giao diện đậm hơn, màn hình minh họa sau:

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn