Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ô tô bán thanh lý (theo Công văn số 3369/STC-QLG&CS ngày 01/12/2020)) (01/12/2020)

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá:

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Xe ô tô

- Số lượng: 15 chiếc

- Tổng giá khởi điểm 1.707.810.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, tám trăm mười nghìn đồng) 

Chi tiết văn bản đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn