Thông báo tạm ngưng hệ thống TABMIS thời gian từ 23h30' ngày 11/12/2020 đến 07h00' ngày 14/12/2020 (11/12/2020)

Theo kế hoạch, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện bảo trì kỹ thuật hệ thống TABMIS nhằm đáp ứng công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách, chuyển nguồn ngân sách. Thời gian thực hiện từ 23h30' ngày 11/12/2020 (thứ Sáu) đến 07h00' ngày 14/12/2020 (thứ Hai). Vì vậy đề nghị các đơn vị tạm ngừng sử dụng hệ thống TABMIS trong khoảng thời gian này. trường hợp công tác bảo trì hoàn thành sớm hơn, Kho bạc Nhà nước sẽ thông báo ngay tới các đơn vị được biết để chủ động sử dụng hệ thống.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các giao dịch dở dang trên hệ thống để công tác khóa sổ, chuyển nguồn cuối năm được thuận lợi, số liệu đảm bảo khớp đúng./.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn