Thông báo thời gian xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 (08/05/2020)

Các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, để Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm. Riêng đối với các đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng dự toán, Sở Tài chính sẽ thực hiện xét duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán năm.

Để kịp thời tổng hợp quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 đúng thời gian quy định; Sở Tài chính thông báo thời gian xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi NSNN năm 2019 của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp.

Chi tiết kèm theo

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn