Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản căn nhà số 32-34-36 đường Y Jút, phường Tân Tiến và căn nhà số 67 đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột (11/11/2019)

Sở Tài chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá

a. Căn nhà số 32-34-36 đường Y Jút, phường Tân Tiến, thành phố  Buôn Ma Thuột,  với tổng giá khởi điểm 35.209.000.000 đồng. Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất làm tròn 34.379.000.000 đồng.

- Giá trị tài sản gắn liền với đất làm tròn 830.000.000 đồng.

b. Căn nhà số 67 đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, với tổng giá khởi điểm 23.392.000.000 

- Giá trị quyền sử dụng đất: 22.908.000.000 đồng.

- Giá trị tài sản gắn liền với đất làm tròn 484.000.000 đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn:

a. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

b. Các tiêu chí khác theo chi tiết file đính kèm

Sau khi các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đạt các tiêu chí từ 01 đến 07 nêu trên, Sở Tài chính sẽ mời các tổ chức đấu giá lên thương thảo tiêu chí thù lao dịch vụ.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 14/11/2019 (Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân, không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn).

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn