Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
16 kết quả được tìm thấy
 
Triển khai thực hiện Công văn số 6822/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin

Ngày ban hành: 26/07/2021

Ngày hiệu lực: 26/07/2021

Thông báo thời gian xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi NSNN năm 2019

Ngày ban hành: 08/05/2020

Ngày hiệu lực: 08/05/2020

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/03/2020

Ngày hiệu lực: 10/03/2020

Về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 24/06/2019

Ngày hiệu lực: 25/06/2019

Yêu cầu báo cáo kết quả Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ngày ban hành: 11/01/2019

Ngày hiệu lực: 11/01/2019

về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày hiệu lực: 24/12/2018

Khen thưởng cho cá nhân đạt thành tích trong Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố năm 2017

Ngày ban hành: 04/04/2018

Ngày hiệu lực: 04/04/2018

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/01/2018

Ngày hiệu lực: 02/01/2018

Hướng dẫn thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

Ngày ban hành: 28/12/2017

Ngày hiệu lực: 28/12/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn