Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17 kết quả được tìm thấy
 
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở, công chức và người lao động Sở Tài chính từ ngày 26/7/2021 đến ngày 07/8/2021

Ngày ban hành: 26/07/2021

Ngày hiệu lực: 07/08/2021

Triển khai thực hiện Công văn số 6822/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin

Ngày ban hành: 26/07/2021

Ngày hiệu lực: 26/07/2021

Thông báo thời gian xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán thu, chi NSNN năm 2019

Ngày ban hành: 08/05/2020

Ngày hiệu lực: 08/05/2020

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/03/2020

Ngày hiệu lực: 10/03/2020

Về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 24/06/2019

Ngày hiệu lực: 25/06/2019

Yêu cầu báo cáo kết quả Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ngày ban hành: 11/01/2019

Ngày hiệu lực: 11/01/2019

về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày hiệu lực: 24/12/2018

Khen thưởng cho cá nhân đạt thành tích trong Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố năm 2017

Ngày ban hành: 04/04/2018

Ngày hiệu lực: 04/04/2018

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/01/2018

Ngày hiệu lực: 02/01/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn