Tìm kiếm:

 
Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Văn bản bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2022 2021 42/CK-NSNN 425/TTr-STC 29/11/2021

File excel

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2022 2021 41/CK-NSNN 425/TTr-STC 29/11/2021

File excel

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2021 40/CK-NSNN 425/TTr-STC 29/11/2021

File excel

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 2021 37/CK-NSNN 425/TTr-STC 29/11/2021

File excel

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2021 36/CK-NSNN 425/TTr-STC 29/11/2021

File excel

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2021 35/CK-NSNN 425/TTr-STC 29/11/2021

File excel

Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2021 33/CK-NSNN 425/TTr-STC 29/11/2021

File excel

Dự thảo Nghị quyết về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022 2021      

Dự thảo tờ trình

Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2022 2021      

Dự thảo báo cáo

Dự thảo tờ trình

Dự thảo Nghị Quyết

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn