Tình hình thực hiện dự toán NSĐP Tình hình thực hiện dự toán NSĐP

Tìm kiếm:

 
Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/Văn bản bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 2022 2021 59/CK-NSNN 1037/BC-STC ngày 20/4/2022 20/04/2022 File Excel
Ước thực hiện thu NSNN quý 1 năm 2022 2021 60/CK-NSNN 1037/BC-STC ngày 20/4/2022 25/12/2022 File Excel
Ước thực chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2022 2021 61/CK-NSNN 1037/BC-STC ngày 20/4/2022 25/12/2022 File Excel 
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 59/CK-NSNN   25/12/2021 File Excel
Ước thực hiện thu NSNN năm 2021 2021 60/CK-NSNN   25/12/2021 File Excel
Ước thực chi ngân sách địa phương  năm 2021 2021 61/CK-NSNN   25/12/2021 File Excel 
Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021 59/CK-NSNN   25/9/2021 File Excel
Ước thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm 2021 2021 60/CK-NSNN   25/9/2021 File Excel
Ước thực chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu  năm 2021 2021 61/CK-NSNN   25/9/2021 File Excel 
Thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2021 2021   2058/BC-STC ngày   15/7/2021 15/7/2021 File Báo cáo
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 59/CK-NSNN 2058/BC-STC ngày   15/7/2021 15/7/2021 File Excel
Ước thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2021 2021 60/CK-NSNN 2058/BC-STC ngày   15/7/2021 15/7/2021 File Excel
Ước thực chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu  năm 2021 2021 61/CK-NSNN 2058/BC-STC ngày   15/7/2021 15/7/2021 File Excel 
Thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2021 2021   956/BC-STC ngày 15/4/2021 15/4/2021 File Báo cáo
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2021 2021 59/CK-NSNN 956/BC-STC ngày 15/4/2021 15/4/2021 File Excel
Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2021 2021 60/CK-NSNN 956/BC-STC ngày 15/4/2021 15/4/2021 File Excel
Ước thực chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 2021 61/CK-NSNN 956/BC-STC ngày 15/4/2021 15/4/2021 File Excel
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 2021   322/BC-UBND ngày 30/11/2020 30/11/2020 File Báo cáo
Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2020 2020 59/CK-NSNN   07/10/2020 File excel 
Ước thực hiện thu NSNN quý III năm 2020 2020 60/CK-NSNN   07/10/2020 File excel
Ước thực hiện chi NSNN địa phương quý III năm 2020 2020 61/CK-NSNN   07/10/2020 File excel
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020 2020 59/CK-NSNN   02/7/2020 File excel
Ước thực hiện thu NSNN quý II năm 2020 2020 60/CK-NSNN   02/7/2020 File excel
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2020 2020 61/CK-NSNN   02/7/2020 File excel
Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2020 2020 59/CK-NSNN   06/04/2020 File excel
Ước thực hiện thu NSNN quý I năm 2020 2020 60/CK-NSNN   06/04/2020 File excel
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 2020 61/CK-NSNN   06/04/2020 File excel
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 2020 59/CK-NSNN      
Ước thực hiện thu NSNN năm 2019 2020 60/CK-NSNN      
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 2019 61/CK-NSNN      

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn